E-service - คำร้องขอจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้

 

ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์

ขอจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

           เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ประชาชน

           ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

      1. ท่านสามารถคลิกลิงก์ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม Google Form การขอรับบริการออนไลน์

      2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน

      3. เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว กด  ส่ง

      4. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความ และทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ Google Drive พร้อมกับดำเนินการปริ้นแบบขอรับบริการออนไลน์

      5. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

คลิกที่นี่ เพื่อขอรับบริการออนไลน์  https://forms.gle/ifniFM8f6NdFmERw5

หรือ

สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อขอรับบริการออนไลน์

                                                 

              

     

 

     

 

 

           

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ











สายด่วนนายกเทศมนตรี
081-4232952


 




















 




























QR Code
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

 

 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3555-2997